راهنمای سفارش

 

Dia (mm)

 Co-Ex Tube Length (mm)

19

51

62

83

104

             

25

  

62

74

84

96

119

142

         

30

     

76

92

108

123

147

185

      

35

      

76

88

100

117

146

175

     

40

        

85

98

120

142

164

    

50

           

105

118

146

174

200

 

60

             

115

137

155

178

Vol (ml)

7

10

15

20

25

30

40

50

60

75

100

125

150

200

250

300

360

 

 

Dia (mm)

Orifice Size (mm)

 

2

3

4

5

6.5

19

   

25

   

30

 

35

 

40

 

50

   

 

60

   

 

 

انواع تیوب های لمینیت درز دار Abl , PBL
تیوب های پلاستکی بدون درز